به گزارش افکارنیوز، تقویت چشم ها تنها با میوه و سبزیجات صورت نمی گیرد بلکه خیره شده و نگاه کردن به بعضی رنگ ها باعثافزایش قدرت بینایی می شوند.

بررسی ها نشان می دهند آن دسته از مواد غذایی که حاوی ویتامین a هستند شب و روز در قدرت بینایی موثرند و حتی نگاه کردن به خوراکی هایی مانند شیر پر چرب، جگر، هویج، تخم مرغ نیز باعثافزایش قدرت بینایی می شوند.

گفتنی است مواد غذایی دارای ویتامین A هم خودشان هم رنگشان باعث افزایش بینایی می شوند.