به گزارش افکارنیوز، این مطالعه یک رویکرد یکپارچه برای بررسی توانایی پشه ها در استشمام بوها در طول شبانه روز و شامل روش های پروتئوم، حسی فیزیولوژیکی و رفتاری محسوب می‌شود.

محققان دپارتمان علوم زیستی موسسه Eck به سرپرستی «جیلیس دافیلد» در تحقیقات خود، نقش خانواده عمده ای از پروتئین های حسی پشه موسوم به OBPs را که در تنظیم روزانه حساسیت بویایی دخالت دارند، مورد بررسی قرار دادند.

به نظر می رسد پروتئین های OBPs در شاخک و دهان حشره به متمرکز کردن مولکول های بو دار و انتقال آنها به گیرنده های بویایی کمک می کند.

در این مطالعه فراوانی ریتم روزانه پروتئین OBPs نشان داده می شود که بالاترین غلظت در اندام های حسی پشه در هنگام شب ایجاد می شود.

این کشف می تواند مسیر را برای توسعه روش های موثر محافظتی در مقابل حشرات ناقل بیماری ها هموار کند.

نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.