به گزارش افکارنیوز، شعرا و ادیبان استان کرمان یکی از شعرای مطرح خود را پس از مدتها بیماری از دست دادند.

نیاز کرمانی از شعرای مطرح استان کرمان محسوب می شد که آثار متعددی از خود به جای گذاشته است.

وی بعد از درگیری با بیماری شب گذشته در یکی از بیمارستانهای کرمان درگذشت نیاز کرمانی از پژوهشگران ادبیات استان کرمان محسوب می شد که در یکی از مهمترین اقداماتش انتشارات پاژنگ را راه اندازی کرد.

این شاعر ساعت ۸ صبح فردا پنجشنبه از مقابل مجتمع فرهنگی و هنری عصر انتظار شهر کرمان تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می شود.