به گزارش افکارنیوز، عبور مرور معلولین در سطح شهر و استفاده از وسایط نقلیه عمومی همیشه معضلی بزرگ برشمرده می شده است.حتی اتومبیل هایی که رباط هایی برای مهار کردن ویلچر داشتند نیز گاهی باعثبروز مشکلاتی برای معلولین می شدند در لندن طرح آزمایشی اتومبیل مخصوص معلولین آغاز شده و بازخوردهای بسیار مثبتی از سمت افراد جامعه داشته است.


حداکثر سرعت برای این اتومبیل ها ۲۵ مایل در ساعت مشخص شده است و دولت بخشی از هزینه آن را به معلولین کمک خواهد کرد.