به گزارش افکارنیوز، ‌ کوشش برای بهبود فناوری‌های موجود برای ترجمه کماکان ادامه دارد و در نتیجه آخرین تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه امکان دارد نیاز به افراد و برنامه‌های مترجم برای همیشه حل شود.

گوگل در تلاش برای عرضهی برنامهای است که گوشیهای تلفن همراه را به مترجمان همزمان و آنی مبدل میکند. بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات در صورت نهایی شدن این طرح زمانی که فردی با استفاده از گوشی خود با فرد دیگری که زبان دیگری دارد صحبت کند، فرد مخاطب صدای ترجمه شده را دریافت کرده و دیگر نیازی به مترجم نخواهد داشت.