به گزارش افکارنیوز، تخم مرغهای آبی رنگ از ظاهر زیباتر و تمیزتر و به عقیده برخی از طعم بهتری از نمونه‌های قهوه‌ای سنتی برخوردار بوده و اکنون محققان توانسته‌اند دلیل این تغییر رنگ در برخی گونه‌ها را شناسایی کنند.

این محققان توانسته‌اند جهش ژنتیکی که اولین بار در مرغهای آمریکای جنوبی(Mapuche fowl) و نوادگان اروپایی آنها(Araucana) در ۲۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل منجر به تولید تخم‌مرغ آبی شد را شناسایی کنند.

این نتایج می‌تواند برای پژوهشهای آینده در مورد شیوه‌های اصلاح‌نژاد نباتات در صورت افزایش تقاضا برای تخم‌مرغ آبی مورد استفاده قرار بگیرد.

دانشمندان از منابع منحصربفرد ژنتیکی حفظ شده توسط میراثفرهنگی و یا مرغداران علاقه‌مند برای شناسایی موقعیت دقیق و واضح جهش ژنتیکی در ژنوم مرغهایی که تخم آبی می‌گذاشتند، استفاده کردند.

بررسی‌های ژنومیکی بیشتر عامل ژنتیکی پوسته آبی تخمها را نشان داد که در اثر یک رتروویروس بی‌ضرر باستانی در مرغ‌های اهلی بود. رتروویروس به ویروسی می‌گویند که برخلاف بیشتر موجودات سلولی نشانگرهای ژنتیکی خود را به شکل آر‌ان‌ای حمل می‌کند.

این ویروس خود را با استفاده از آنزیم خاصی موسوم به ترانس‌کریپتاز معکوس که آر‌ان‌ای را در دی‌ان‌ای رونویسی کرده، در سلول میزبان تکثیر می‌کند. این کار به مواد ژنتیکی رتروویروس اجازه می‌دهد تا برای همیشه در دی‌ان‌ای سلول میزبان باقی بماند.

در این مورد، تاثیر رتروویروس شامل تحریک انباشتگی رنگدانه صفراوی آبی - سبز موسوم به بیلیوردین در پوسته تخم‌مرغ در زمان شکل‌گیری آن در شکم مرغ بوده است.

این پژوهش چهارساله در مجله PLOS ONE منتشر شده است.