به گزارش افکارنیوز، مطالعات دانشمندان نشان می دهد، افرادی که بینی های بزرگ و گوشتی دارند سه درصد کمتر از سایرین دچار بیماری و آلرژی می شوند.

هرچه بینی بزرگ تر باشد ذرات و آلودگی ها کمتر به آن ورود پیدا می کنند و اکسیژن و گازهای مفید موجود در هوا راحت تر وارد سیستم تنفسی می شوند.

گفتنی است، بینی های بزرگ حتی باعثکاهش سردرد و تنش های عصبی شده و از میگرن و بسیاری از دردهای ناحیه سر جلوگیری می کنند.

نتايج مطالعات همچنين نشان مي دهد بيني هاي بزرگ و گوشتي گردش خون را در صورت زياد مي كنند و لوله هاي تنفسي موجود در آن نقش بسزايي در جلوگيري از ذرات و گرد و غبار آلوده به بدن ايفا مي كنند.