به گزارش افکارنیوز، شرکت راه‌آهن مرکزی ژاپن که در حال حاضر در حال انجام آزمایشات خود بر روی قطارهای فوق سریع مگلو است، ساخت این خط جدید را در سال ۲۰۱۴ آغاز خواهد کرد.

سازندگان امیدوارند که اولین مسیر تجاری این قطار بین توکیو و ناگویا در سال ۲۰۲۷ آماده بهره‌برداری باشد.

مدل جدید قطار فوق سریع می‌تواند این مسیر ۲۸۶ کیلومتری را در ۴۰ دقیقه طی کند. این در حالیست که قطارهای سریع کنونی در مدت یک ساعت این مسیر را طی می‌کنند.

قطارهای مگلو با استفاده از سیستمی از شناوری مغناطیسی توسط موتورهای خاص نصب شده در نزدیکی ریلها کار می‌کند. در اثر میدان مغناطیسی تولید شده توسط موتورها، قطار در ارتفاع ۱۰ سانتیمیتری از ریل قرار گرفته و با آن تماسی ندارد.

با قرار گرفتن هوا به عنوان تنها عنصر ایجاد کننده اصطکاک، قطار می‌تواند در سرعتهای بسیار بالا حرکت کند.

این شرکت ژاپنی برای آزمایشات خود یک مسیر ریل کیلومتر با ۴۲.۸ با پیچها و تونلهایی در غرب توکیو ساخته است.

این شرکت راهآهن که قطارهای فوق سریع مرتبط کننده چهار منطقه اصلی شهری توکیو، یوکوهاما، اوزاکا و ناگویا را اداره میکند، از آهنرباهای ابررسانای سرد شده تا دمای منفی ۲۷۳ درجه سانتیگراد برای قطارهای خود استفاده میکند که مقاومت الکتریکی را از بین برده و سرعت آنها را افزایش میدهد.