به گزارش افکارنیوز، این تحقیق توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه نورثوسترن انجام شده است و اولین تحقیق در مورد ارتباط ژنتیک با احساسات و خرسندی زوجین از ازدواج محسوب می‌شود.

رابرت دبلیولونسون، روانشناس و از محققان این تحقیق می‌گوید: رموز پایداری ازدواج که منجر به دوام زندگی برخی زوجین می‌شود و برخی دیگر به آن توجه ندارند، چیست؟ بر اساس نتایج ژنتیکی جدید در حال حاضر ما آنچه تعیین‌کننده این احساسات در افراد مختلف است را می‌دانیم.

در این تحقیق ارتباط بین تحقق رابطه و نوعی ژن به نام ۵ - HTTLPR کشف شد. بطور طبیعی همه افراد یک کپی از این نوع ژن را از والدین خود به ارثمی‌برند.

دبلیولونسون می‌گوید: ما همیشه در تلاش برای درک دستورالعمل ارتباطی خوب هستیم و احساسات اجزای مهم این ارتباط است.

وی میافزاید: نتایج جدید نشاندهنده این موضوع نیست که افراد با ژن متفاوت از ۵-HTTLPR ناسازگارند و هیچ یک از انواع ژنها به طور ذاتی خوب یا بد نیستند و هر کدام معایب و مزایایی دارند.