به گزارش افکارنیوز، این نرم افزار با حمایت دانشکده مهندسی هوافضا و آزمایشگاه تحقیقات هدایت و کنترل سیستم های دینامیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تحت سرپرستی و راهنمایی دکتر علیرضا نوین زاده و با همکاری محمد ترابی طراحی شده است.

نرم افزار بومی شبیه سازی رویت هلال ماه با محاسبه زمان غروب ماه و خورشید و زمان مکثیا تاخیر ماه با استفاده از اختلاف زمان های غروب این دو، بهترین زمان رویت را طبق رابطه ای تجربی محاسبه می‌کند. سپس در این زمان مناسب، موقعیت ماه و خورشید و پارامترهای رویت پذیری را محاسبه کرده و طبق آن‌ها، معیار رویت پذیری را به دست می‌آورد. نهایتاً بعد از بررسی معیار رویت پذیری، وضعیت رویت پذیری مشخص می‌شود.

طراحی این گونه نرم افزارها، بر اساس روابط مکانیک مدارهای فضایی و استفاده از پارامترهای رویت پذیری برای فراهم کردن معیارهای رویت پذیری می باشد.

امروزه معیارهای رویت پذیریِ نسبتا دقیق و کارآمدی برای پیش بینی رویت هلال تبیین شده اند. تبیین معیارهای مناسب و ترکیب آن با روابط مکانیک مدار فضایی، امیدهای تازه ای در راستای امکان پیش بینی رویت هلال ماه و یا حداقل تسهیل در این امر ایجاد کرده است.

نرم افزار رویت هلال ماه‌های قمری

با ظهور رایانه و ماشین های محاسباتی سریع و دقیق، امید به داشتن نرم افزار هایی جهت پیش‌بینی دقیقتر و بهتر رویت هلال ماه فراهم شده است. امروزه چندین نرم افزار برای تسهیل رویت پذیری طراحی شده اند که خلاء وجود یک نرم افزار بومی برای پیش بینی وضعیت رویت پذیری در کشور کاملاً محسوس بوده است. از اینرو نمونه اولیه نرم افزار شبیه ساز رویت هلال ماه که بر اساس اصول مکانیک مداری و معیارهای رویت پذیری می باشد، طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفت که نتایج دقیق و منحصر بفردی را به نمایش گذاشت. این نرم افزار بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های اتمسفری و در محیط گرافیکی C# طراحی شده است.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار شبیه ساز رویت پذیری هلال ماه، بررسی یک نقطه دلخواه و معین است. بررسی اینکه این موقعیت جغرافیایی از لحاظ رویت پذیری جزو کدامیک از وضعیت های پنجگانه قرار می گیرد و اینکه بهترین زمان برای دیدن هلال نازک ماه چه ساعتی می باشد و از همه مهم تر، نشان دادن موقعیت ماه و خورشید در بهترین زمان رویت پذیری و در دستگاه مختصاتی غروب خورشید می باشد.

به گفته محققان در فرایند رویت پذیری هلال اول ماه قمری، دو پارامتر (پهنای ماه و کمان بینایی) نسبت به پارامترهای دیگر دارای تاثیر گذاری بیشتری می باشند؛ بنابراین با محاسبه موقعیت ماه و خورشید نسبت به مرکز زمین و انتقال آنها به دستگاه توپوسنتریک افق، این دو پارامتر را به طور دقیق حساب کرده و معیار رویت پذیری را بدست خواهیم آورد. با به دست آوردن این معیار رویت پذیری و مقایسه ی آن با بازه های مختلف رویت پذیری، می توانیم وضعیت رویت پذیری یک منطقه را پیش بینی کنیم. البته عوامل مختلفی همچون استفاده از معیار های مختلف، ارتفاع رویت پذیری و موارد دیگر می توانند بر نتایج حاصله تاثیر گذار باشند که در این نرم افزار کاملا قابل مشاهده خواهد بود.