به گزارش افکارنیوز، مراسم رونمایی از مجموعه ۶ جلدی غرب شناسی عصر سه شنبه ۷ آبان با حضور مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش و رجبی دوانی رئیس کتابخانه مجلس در سالن اجتماعات انتشارات سروش برگزار شد.

فضائلی در ابتدای این برنامه گفت: شناخت غرب ضرورت مهمی است. اولین دلیل این ضرورت این است که غرب یک واقعیت انکارناپذیر است و در جهان به عنوان یک مجموعه، با ارزش‌ها و فرهنگ خودش و همچنین تکنولوژی دنیا را تحت تاثیر قرار داده است پس ناگزیر این وقایعت راهمان طور که هست بشناسید. دلیل دیگر این ضرورت این است که غرب چیزهایی دارد که باید آنها را بیاموزیم، غرب شر مطلق نیست که نکته مثبت نداشته باشیم و نتوانیم چیزی از آن بیاموزیم. می‌توان آن چیزهایی را که به سعادت انسانی مربوط است از فرهنگ غرب بهره برداری کرد، یعنی مواردی که می‌توان آنها را در خدمت ارزش‌ها درآورد چون بین مفهوم سعادت مدنظر ما و سعادت مدنظر فرهنگ غرب تفاوت وجود دارد.

وی افزود: موقعیتی که امروز غرب به دست آورده با خوردن و خوابیدن حاصل نشده است بلکه غرب برای آن برای این موقعیت زحمت کشده است. ما هم اگر بخواهیم چنین موقعیت داشته باشیم ناگریزیم تلاش کنیم و با شب زنده داری و مشقت مسیری را پیدا کنیم تا آن چه تعالی انسان در گرو آن است به دست بیاوریم. ما معتقدیم جز با اتصال به وحی و معارف نورانی به سعادت نخواهیم رسید و این دقیقاً همان چیزی است که در غرب مفقود است.

مدیرعامل انتشارات سروش ادامه داد: سومین دلیل ضرورت شناخت غرب این است که دشمن ما البته نه به معنی متداولی که برای آمریکا و نیروهای متخاصم به کار می‌بریم بلکه به معنی فرهنگی که به دنبال حداکثر سود و منفعت برای خود است و با حرفی که معارض این سود باشد مبارزه می‌کند. امروز که جمهوری اسلامی هم در حوزه فکر و عمل در تقابل با منویات غرب قرار گرفته تمام توان خود را برای ساقط کردن این نظام به کار گرفته است. پس ضرورت دیگر دشمن شناسی است، اگر غرب را نشناسیم نمی توانیم به درستی با او مبارزه کنیم.

فضائلی گفت: خلاصه سخنم این حدیثامام معصوم است که هیچ حرکت و اقدامی نیست، مگر این که قبل از شروع انجامش نیازمند معرفت باشد. حرکتی که بدون معرفت باشد مسیرش به ناکجاآباد ختم می‌شود و یکی از مسیرهای پیش روی ما هماوردی بین ما و غرب است که باید به درستی آن را طی کنیم.

وی درباره مجموعه کتاب غرب شناسی گفت: یکی از امتیازات این شش کتاب این است که مطالب آن غرب از نگاه خود غرب است و این کتابها حاصل نگرش مخالفان غرب نیست بلکه نوشته دست پروردههای فرهنگ غرب است. ما در انتشارات سروش پروژه آمریکا شناسی را هم آغاز کرده ایم چون نخبگان اروپایی معتقدند که کشورهایشان تحت هجمه آمریکا است، در خود آمریکا هم بخشی که مربوط به یکی از ابزارهای مهم گسترش این سلطه یعنی ابزار هنر است مورد بررسی قرار داده ایم که نمونه بارز آن هالیوود شناسی است که امیدواریم حداقل چند کتاب این مجموعه را تا نمایشگاه کتاب سال آینده راهی بازار کنیم.