به گزارش افکارنیوز، در این حکم که علی بخشی‌زاده آن را امضا کرده، آمده است: توجه کامل به تبیین هنرمندانه مضامین چهارگانه دین، اخلاق، امید و آگاهی در تمامی تولیدات، فراهم آوردن زمینه‌های جذب و پردازش ایده‌های نو با قابلیت تبدیل به متون نمایشی در ساختار فیلم تلویزیونی و بهره گیری شایسته از توان نیروی انسانی خلاق در تولید فیلم های اثربخش به ویژه در مناسبت های ملی و دینی از اهم وظایف شما خواهد بود.

در این مجال لازم می دانم از زحمات و خدمات محمد صدری در زمان تصدی این سمت سپاسگزاری نموده و برای ایشان، آرزوی بهروزی و توفیق می نمایم.

وی پیش از این مدیر طرح و برنامه و نظارت ، دبیر شوراهای طرح و برنامه نمایشی و غیر نمایشی، شورای راهبردی شبکه ، مسوول دبیرخانه شوراهای عالی هماهنگی کودک و نوجوان و خانواده سیما بوده و هم اکنون قائم مقام بسیج شبکه دو سیما است.