به گزارش افکارنیوز؛ مجموعه " خرده ستمگران " که پخش آخرین قسمت از آن امشب روی آنتن شبکه سه سیما قرار می‌گیرد، روایت داستان‌هایی خرد از ستم‌های کوچک افراد در حق یکدیگر است. ستم‌هایی که بعضاً نتایجی تاثیرگذار و منفی را برای تعداد زیادی از افراد بر جای می‌گذارند.

این مجموعه اپیزودیک داستان‌هایی خاص را با نگاهی عامه‌پسندانه به تصویر کشید. همین ویژگی این مجموعه را از سایر نمونه‌های مشابه اپیزودیک متفاوت می‌کند. ادعایی که با برداشت از عنوان سریال(خرده ستمگران) قابل توجیه به نظر می‌رسد. در واقع روایت‌های تک قسمتی در این سریال قالبی مناسب برای ارائه داستان هایی شده است که به خوبی خود را در بافت زمانی هر قسمت جای داده اند. از این رو اپیزودیک بودن اثر محدودیتی در طرح جزئیات داستانی، معرفی کامل کاراکترها و جا انداختن مشخصه‌هایشان برای مخاطب ایجاد نکرده است. بلکه این شیوه به خوبی در خدمت تامین ریتم مناسب سریال و پرهیز از اضافه گویی و بیان مفاهیم به شیوه ای آشکارا و مستقیم قرار گرفته است.
نکته جالب توجه درباره خرده ستمگران این است که این مجموعه قصد ندارد تا بر معانی خاصی اصرار و تاکید ورزد. از این رو بیننده در پایان هر قصه به نتیجه ای خاص رهنمون نمی شود یا تلاشی بی سرانجام برای گره افکنی از همه اتفاقات منفی صورت نمی گیرد. همچنین این پایان در همه قصه ها به شیوه ای متفاوت جلوه می کند. مساله دیگری که در رابطه با قصه های خرده ستمگران صدق می کند کوچک مقیاس بودن وقوعشان در عین پیام های عامی است که از آن ها ناشی می شود. بنابراین اتفاقی جزئی در یک روستا یا منطقه ی پرت بازتابی بزرگ را به دنبال خواهد داشت یا اگر نتیجه کردار بد یک نفر در حق کسی دیگر تنها به او محدود و منحصر شود، سطح تاثیرگذاری تخریبی آن غیر قابل جبران یا عمیق نمود داده می شود و از این منظر داستان ها را قابل باور و ملموس می سازد.

به نظر می رسد " مسعود شاه‌محمدی " در مقام کارگردان سریال توانسته به فرم مناسبی در اجرایی کردن قصه ها برسد. چراکه در این کار با روایتی تک خطی و بدون افت و خیز مواجه نیستیم. ضمن این که ترکیب بازیگران مجموعه هم در بهتر شکل گرفتن این ویژگی و خلق درست و به جای موقعیت ها و لحظات عاطفی و احساسی داستان ها موثر واقع شده اند.

" خرده ستمگران " پیش از هر چیز سریالی بی‌مدعاست که در انتخاب محتوای محوری خود هم این خصیصه را حفظ کرده است. این مجموعه با دست گذاشتن بر قصه های عادی زندگی روزمره و تلاش برای ساده سازی هرچه بیشتر آن ها پیام هایی اخلاقی و انسانی و قابل ترجمان برای بشریت را مطرح کرده است.
رویارویی با فرجام گناه در دنیا و بازتاب عمیقا منفی آن در زندگی های فردی، ظلم ستیزی و ایستادگی در برابر زورگویی، برخورد با نتایج ناخواسته ی کردارهای بد، رسیدن به پشیمانی و ندامت یا اصرار بر ستم و بسیاری معانی دیگر آن چیزی است که مخاطب این سریال را محدود به جغرافیا یا گروهی خاص نمی کند. ضمن این که این پیام ها با توجه به ارائه شدن در ماه محرم تاثیرگذاریشان دو چندان میشود.