به گزارش افکارنیوز، فرگام یک نام ایرانی است که از دو کلمه فر+ گام تشکیل شده و به معنای فرخنده پی، دارای قدم نیک و خوش قدم آمده است.