به گزارش افکارنیوز، داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در پنجمین همایش وقف و رسانه اظهار داشت: وقف خود یک رسانه است و ما می‌دانیم که وقف به صورت شخصی و غیرمحسوس و به صورت جمعی صورت می‌گیرد. وقف شخصی و غیرمحسوس شامل عبادت می‌شود ولی وقف محسوس و جمعی این است که به فکر دیگران بوده و باید به لحاظ مادی دارای قدرت باشیم. نه این که میلیادر باشیم بلکه درآمد داشته باشیم تا بتوانیم وقف کنیم.

وی با بیان این که به لحاظ سیاسی و اقتصادی وقف بازوی قوی حکومت و نظام است، ادامه داد: ما حتی می‌توانیم در زمینه تولید خون نیز وقف کنیم به این شکل که برخی از افراد خون زیادی داشته و می‌توانند در این زمینه برای وقف خون اقدام کنند باید بگویم که ثروت زیاد باعثمرض می‌شود بنابراین باید بخشش صورت گیرد و بدانیم وقتی مالی زیاد است برای ما نیست در واقع امکان ندارد در جایی ثروت و در جایی برهوت وجود دارد.

ارجمند بیان کرد: ما نتوانستیم ایمان را تبلیغ کنیم چرا که اگر ایمان وجود داشت شاهد وقف های بسیاری بودیم این که ما مستند بسازیم مدنظر نیست و این که بخواهیم تلویزیون را به محل موعظه تبدیل کنیم مدنظر نیست بلکه باید ایمان را تبلیغ کرده تا بتواند تشویق در زمینه وقف امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد: روزگار ما روزگار بی‌ایمانی است و دنیای غریبی بوده و کمیت‌ها در جهان مرده است و تنها دین ما به دنبال کمیت است.

ارجمند افزود: وقتی فردی خودروی گرانقیمت داشته باشد از اعتبار برخوردار است که این امر درست نیست چرا که انسان‌ها در روزگار تجلیل می شوند که با واسطه کمیت است که این امر باید تغییر کند و موضوع دین تبلیغ شود.

این بازیگر بیان کرد: ما وقف نامه‌هایی داریم که مربوط به ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال گذشته است و متولی داشته و این امر ادامه‌دار است که این مربوط به ایمانی است که در آن افراد وجود دارد در واقع ایمان به درست کاری باید ترویج شده تا راه وقف باز شود.

ارجمند اظهار داشت: در گذشته در خصوص موقوفات وقف‌هایی را می‌شنید که آن‌ها بسیار بوده که باید بگویم به دلیل ایمان و اعتقادی است که به وقف داشته‌اند؛ رسانه‌ها در زمینه ترویج ایمان اقدام کنند نه این‌که تبلیغ به شکل مستقیم صورت گیرد.

وی ادامه داد: ایمان را تبلیغ کنیم تا واقفان چند برابر شوند ارزش کار نه پول است نه ثروت بلکه نیت مهم است. امروزه نگاه ما نگاه کمیتی بوده که تزریق شده است که باید اصلاح شود.