به گزارش افکارنیوز، رسالت بوذری با اشاره به برنامه های مذهبی که در مناسبت های خاص در رسانه ملی اجرا می شوند، بیان کرد: یکی از مسایلی که همیشه از آن سخن گفته شده ضعف برنامه های ترکیبی صداوسیماست که مخصوصا در مناسبت های خاص اجرا می شوند زیرا روی این برنامه ها کمتر فکر و کاری عمیق صورت می گیرد.

وی ادامه داد: برنامه های مذهبی که به صورت روتین اجرا می شوند و موضوعی را به شکل ادامه دار دنبال می کنند نسبت به برنامه های یک روزه از منطق بیشتری برخوردار هستند. درواقع نمی توان در یک روز خاص با یک میزگرد و استفاده از دو کارشناس ماجرایی را از صاحب آن روز تعریف کرد و به انتقال این مفاهیم پرداخت و بیشتر این برنامه ها از سر تکلیف و برای پر کردن آنتن است. آنچه می گویم حتی به مجریان مذهبی هم مربوط می شود که گاه اجرای این برنامه ها برای آنها به یک عادت تبدیل می شود.

این مجری برنامه های معارفی تلویزیون بیان کرد: ما درباره اعتقادات مردم آثار خوب و غنی کمتر تولید کرده ایم مخصوصا در دوره ای که شبکه های ماهواره ای شبهات زیادی را در این حوزه ها وارد می کنند. البته اخیرا شبکه قرآن کارهایی را در این زمینه انجام داده است و فضایی دوسویه برای پاسخ دادن به چنین شبهاتی را فراهم کرده است اما به طور جدی هنوز به این عرصه وارد نشده ایم.

بوذری با اشاره به اینکه ما معتقد هستیم که باورهای مردم در یک نظام دینی بر پایه اعتقادات و باورهای عمیق مذهبی است، گفت: اگر به واقع به این امر معتقد هستیم باید در زمینه تحکیم و تعمیق اعتقادات مردم کارهای بیشتری انجام شود.

مجری برنامه " شب های روشن " با اشاره به نکاتی پیرامون برنامه های تلویزیون که در مناسبت های خاص پخش می شود، بیان کرد: در این برنامه ها باید از کارشناسان معتقد بهره گرفت، درواقع برای دریافت اصل و اساس اعتقاد دینی، باید به علمایی که به سرچشمه وصل هستند رجوع کرد. همچنین برنامه های گفتگو محور تلویزیون در این ایام بعضا به لحاظ فرم دم دستی هستند و باید از حیثفرم و محتوا دقت و توجه بیشتری به آنها شود.

این مجری برنامه های معارفی تلویزیون یادآور شد: در زمانه ای که ما به انواع و اقسام فتنه ها و گرفتاری های آخرالزمان مبتلا هستیم به گونه ای که هجمه های زیادی به اعتقادات دینی وارد می شود و در روایات هم داریم که مردم صبحگاه مومن هستند و شامگاه کافر می شوند، برنامه های ترکیبی ما نباید تنها به صرف ساخت و تولید یک برنامه و بردن آن روی آنتن بیندیشند.

بوذری در پایان به سریال های مذهبی تلویزیون اشاره و خاطرنشان کرد: سریال هایی که در قالب الف ویژه طراحی می شوند مثل "مختارنامه" آثار قابل تامل و درخوری هستند اما آثاری که بیشتر در حوزه موضوعات اجتماعی تولید می شوند و در کنار آن به طرح مسایل دینی هم می پردازند کمتر قابلیت بحث و حتی توفیق در این حوزه را دارند.