به گزارش افکارنیوز، محققان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان، مخلوطی از هوا و ذرات تحت فشار را تولید کردند که انتظار می‌رود در توده‌های گاز آتشفشانی تولید شوند.

آنها سپس با شبیه‌سازی فعالیت‌ دهانه‌های آتش‌فشانی به سرعت فشار بر روی این توده‌های مصنوعی را تا سطوح فشار جوی استاندارد کاهش دادند.

این دانشمندان با استفاده از یک دوربین پر سرعت و دو آنتن که به نظارت بر امواج رادیویی ناشی از تخلیه الکتریکی درون گاز کمک می‌کردند، به ثبت نتایج پرداختند.

توده‌های گاز آتشفشانی در زمانی که ذرات خاکستر درون آنها به یکدیگر سائیده می‌شوند، برق تولید می‌کنند.

این پژوهش همچنین می‌تواند به نمایش بهتر تاثیرات انفجارهای آتشفشانی بر مناظر زمینی کمک کند.

تعداد تخلیه الکتریکی مشاهده شده در این آزمایش متناسب با مقدار ذرات خاکستر موجود در توده‌های گاز مصنوعی افزایش یافت.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر رعدوربرق در آتشفشانهای فعال می‌تواند به تشخیص خاکستر از فوران‌ها و همچنین سرعتی خروج خاکستر از دهانه کمک کند. برآورد این دو امر در حال حاضر از چالش‌های پیش‌روی دانشمندان به شمار می‌رود.

این پژوهش در مجله Geology منتشر شده است.