به گزارش افکارنیوز، محسن پیرهادی در خصوص برگزاری جشنواره مردمی عمار اظهار داشت: جشنواره مردمی عمار که با رویکردی انقلابی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده دومین سالی است که پیگیری جدی می‌شود.

وی افزود: آثار ارائه شده در جشنواره مردمی عمار بیش‌تر از پیش بینی های بود که صورت پذیرفته بود که نباید از این نکته مهم غفلت کرد.

پیرهادی در خصوص هدف جشنواره عمار گفت: این جشنواره به نوعی برای ایجاد و تربیت نیروهای حزب اللهی با انگیزه که مسائل انقلاب را دنبال می کنند به وجود آمده بر همین اساس این جشنواره در حوزه هنر هفتم و فیلم کار خود را دنبال می‌کند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به امکانات اندکی که در اختیار فیلم سازان این جشنواره قرار گرفته، گفت: در مقایسه با امکاناتی که سایر فیلم‌سازان در حوزه تهیه کنندگی، کارگردانی و فیلم‌برداری دارند باید گفت که فیلم سازان جشنواره مردمی عمار که در کل کشور کار تولیدی می کنند از امکانات حداقلی استفاده می کنند.

وی افزود: نهادهای مسئول در این رابطه مانند وزارت ارشاد، صداو سیما و دستگاه های فرهنگی باید بیش از پیش از جشنواره حمایت کنند.

پیر هادی در پایان گفت: از آنجایی که این جشنواره با رویکرد انقلابی کار میکند مسئولین باید بیشتر حساس باشند و امکانات گستردهتری در اختیار آنها قرار بدهد تا بتوانند با سایر فیلمسازان رقابت داشته باشند.