به گزارشافکارنیوز، در این تابلو به خط عربی کنونی توضیح داده شده که این نامه‌ای از پیامبر اکرم(ص) به منذر است که ایشان و قومش را دعوت به اسلام می‌کند که اگر دعوت پیامبر را بپذیرند هدایت می‌شوند و ظاهرا آنها دعوت اسلام را نپذیرفتند.