به گزارش افکارنیوز، گرچه هابل پیش‌تر کهکشان‌هایی را در دوران آغازین کشف کرده بود، منجمان از یافتن این اجرام که ۱۰ تا ۲۰ برابر شفاف‌تر از هر شی مشاهده‌ شده در جهان هستند، شگفت‌زده شده‌اند.

این کهکشان‌های ریز با فعالیت شکل‌گیری ستاره‌ای منفجر می‌شوند و این انفجارها مسوول شفافیت آنهاست.

درخشان‌ترین کهکشان در این مجموعه در حال شکل‌دهی ستارگان با سرعت ۵۰ برابر سرعت ستاره‌سازی کهکشان راه شیری است.

گرچه اندازه این اجرام کیهانی نوپا فقط یک بیستم اندازه کهکشان راه شیری گزارش شده، آنها احتمالا یک میلیارد ستاره را در خود جمع‌ کرده‌اند.

تصاویر دقیق هابل دانشمندان را قادر کرد تا اندازه و سرعت‌ ستاره‌سازی این کهکشان‌های دوردست را اندازه‌گیری کنند.

پاسکال اوسچ از دانشگاه کالیفرنیا در سانتاکروز گفت: این نخستین باری است که محققان توانستهاند جرم یک شیء را در چنین مسافت بزرگی اندازهگیری کنند.