به گزارش افکارنیوز، سعید بیابانکی از آماده انتشار شدن مجموعه‌ای تازه از اشعار طنز خود خبر داد و گفت: بخشی از اشعار طنزم را که در دو ‌ سه سال اخیر سروده شده و به طور عمده نیز کمتر خوانده شده است و تنها کمی در فضای مجازی منتشر شده بود، در قالب کتابی با عنوان «سکته ملیح» جمع‌آوری کرده‌ام و امیدوارم به زودی منتشر شود.

بیابانکی با اشاره به اینکه این اشعار در مجموع ۵۰ قطعه را تشکیل می‌دهند، گفت: با سه ناشر برای انتشار این اثر مذاکرده کرده‌ام، ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم، اما امیدوارم این دفتر شعر در سال جاری منتشر شود.

بیابانکی همچنین با اشاره به دفتر شعر طنز سابق خود با عنوان «هی شعر تر انگیزد» افزود: این دفتر شعر پس از انتشار با اقبال زیادی از سوی مخاطبان همراه شد و چاپ نخستش نیز به سرعت تمام شد، اما گویا برای تجدید چاپ اداره کتاب به بخشی از اشعار آن ایراد گرفته که ناشر در تدارک رفع این مسئله است.

این شاعر همچنین از آماده انتشار بودن مجموعه‌ای از اشعار عاشقانه خود خبر داد و گفت: این دفتر شعر برای انتشار آماده است، اما از چاپش صرف نظر کرده‌ام و شاید در سال بعد آن را به چاپ بسپارم.

این شاعر همچنین از آماده انتشار شدن سه اثر دیگر از خود شامل بازنویسی ۵ داستان شاهنامه به نثر برای کودکان، گزیده شعر زنان ایران با عنوان همراه آهوان و کتابی با عنوان نیایشنامه که به صورت مشترک میان وی و قربان ولیئی تالیف شده خبر داد.