به گزارش افکارنیوز، تقی رستم‌وندی مدیر شبکه چهار درباره سری جدید برنامه " راز " که از امشب با موضوع " جشنواره عمار و هنر متعهد " روی آنتن می‌رود، ‌ اظهار کرد: برنامه " راز " یک موضوع محوری دارد و به بحثحوزه جنگ نرم می‌پردازد. این برنامه فعالیت رسانه‌ای، تبلیغی و فرهنگی استعمار علیه جمهوری اسلامی را پیگیری می‌کند و این اصل، محور ثابت برنامه است.

وی پیگیری آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب را ویژگی‌ اصلی این برنامه دانست و افزود: " راز " رویکرد ارزشی و انقلابی دارد، ضمن اینکه تفاوت آن با برنامه‌های دیگر این است که به حوزه برنامه‌سازی داخل کشور محدود نیست. به خاطر ارتباط‌های نادر طالب زاده، کارشناسان خارج از کشور رابطه خوبی با ما برقرار کرده‌اند و از سری قبل مخاطبان شاهد حضور قوی کارشناسان و چهره‌های خارجی هستیم.

مدیر شبکه چهار تصریح کرد: حتی ما با آمریکا، اروپا، لبنان و… با برنامه ارتباط داشتیم. بنابراین " راز " به قول غربی‌ها برنامه‌ای یونیک و بی همتا است که به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب نه تنها در جغرافیای کشور بلکه در خارج از مرزهای ایران می‌پردازد.

وی تأکید کرد: " راز " همین مسیر کلی که از دوره قبل هم وجود داشت، ادامه می‌دهد گرچه همواره نوآوری و ابتکاراتی به جهت شکلی، فرمی و محتوایی در کار رخ می‌دهد.

رستم‌وندی همچنین با اشاره به موضوع جشنواره عمار در نخستین قسمت از سری جدید " راز " تصریح کرد: ما زمان برگزاری جشنواره بخش ثابت نیم ساعته شبانه به جشنواره اختصاص دادیم و گفتگوها و گزارش‌هایی از آن روی آنتن رفت. امشب نیز نادر طالب زاده به این رویداد سینمایی خواهد پرداخت.

پخش سری جدید "راز" از امشب ساعت ۲۱ آغاز میشود و این برنامه با اجرا و کارشناسی نادر طالبزاده سهشنبهها از شبکه چهار پخش میشود.