به گزارش افکارنیوز، در دهه ۱۹۸۰ میلادی محققان با گرفتن ژن فلورسنت – آنزیمی که باعثدرخشش کرم‌های شب‌تاب می‌شود – و استفاده از آن، گیاهان درخشان و شب‌تاب تولید می‌کردند.

گیاهان برای تاباندن نور به لوسیفرین(luciferin) ‌ بعنوان ترکیب ساطع کننده نور نیاز دارند، ‌ اما بیشتر گیاهان این ماده را تولید نمی‌کنند؛ در سه دهه گذشته محققان برای تولید گیاهان شب‌تاب آنها را بطور مداوم با ترکیب لوسیفرین تغذیه می‌کردند.

محققان شرکت بیوگلو(Bioglow) روش جدیدی را ابداع کرده‌اند و با ترکیب شش ژن مختلف و افزودن آنها به گیاه تنباکو، موفق به تولید نخستین گیاه شب‌تاب جهان شده‌اند.

در روش‌های مهندسی زیستی متداول، از باکتری آگروباکتریوم(agrobacterium) برای انتقال مواد ژنتیکی به گیاه استفاده می‌شود، اما محققان بیوگلو یک مسیر بدون نیاز به باکتری را توسعه داده‌اند که از سوی وزارت کشاورزی آمریکا نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

پیش از این نیز محققان دانشگاه ملی چنگ‌کونگ تایوان طرح تولید گیاهان درخشان و شب‌تاب با هدف جایگزین شدن با لامپ‌های خیابانی را ارائه کرده بودند.

تولید نخستین گیاه شب‌تاب جهان