گروهفرهنگ و هنر

- جمشید جعفر پور نماینده لارستان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با خبرنگار فرهنگیافکار نیوزگفت: چند روز پیش آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات در سال ۹۲ خبر دادند اما پس از آن معاون مطبوعاتی وزیر گفت که برگزاری نمایشگاه مطبوعات امسال در دست بررسی است و همین مسئله باعثشد که برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات با تردید مواجه شود.

به گفته جعفرپور، مجلس منتظر است تا ببیند که در نهایت چه اتفاقی رخ می دهد و آیا نمایشگاه برگزار می شود یا خیر.

نماینده لارستان تصریح کرد: در صورت برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات، اهالی مطبوعات از مدعیان هستند چرا که این نمایشگاه نشان دهنده سمت و سوی فعالیت مطبوعات است.

به اعتقاد این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برگزاری نمایشگاه سبب می شود تا زحمتکشان حوزه مطبوعات عملکرد خود و دیگر همکارانشان را نقد و بررسی کنند و اگر نمایشگاه برگزار نشود مطبوعات خودشان مدعی هستند.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این مدت چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: نشان دادن کارت زرد از سوی مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانگر برایند نگاه مجلس به عملکرد وزیر ارشاد است.

علی جنتی پیشتر گفته بود: با توجه به اینکه دولت نوپاست و در طول این چند ماه به بررسی ساختار وزارتخانهها و استفاده از نیروهای متخصص پرداخته است، طبیعتاً برگزاری برخی نمایشگاهها به تأخیر میافتد. با توجه به محدودیت زمانی تا پایان سال ۹۲ فکر نمیکنم نمایشگاه برگزار شود و نمیشود، ولی در اولین فرصت در پی برگزاری آن هستیم.