به گزارش افکارنیوز، زباله‌های فضایی بقایای ماهواره‌ها یا موشک‌ها در مدار زمین هستند که علاوه بر به خطر انداختن امنیت ایستگاه فضایی بین‌المللی(ISS) ‌ و ساکنان آن، تهدید جدی برای ماهواره‌ها و فضاپیماهای جدید محسوب می‌شوند.

در حال حاضر ۲۲ هزار زباله فضایی به وزن بیش از ۵۵۰۰ تن در مدار زمین سرگردان هستند.

تاکنون طرح‌های مختلفی برای مقابله با این مشکل ارائه شده‌اند که یکی از این طرح‌ها، تور غول‌پیکر مغناطیسی محققان آژانس فضایی ژاپن(JAXA) است؛ این تور که توسط شرکت تولید‌کننده تور ماهی طراحی شده است، این بار به جای صید ماهی، به شکار زباله‌های فضایی می‌رود.

این تور غول‌پیکر در حقیقت نسخه فرازمینی یک رفتگر خیابانی محسوب می‌شود که با استفاده از شارژ مغناطیسی، اقدام به جذب و شکار زباله‌های فضایی می‌کند.

در مرحله نخست این آزمایش که ۲۸ فوریه(۹ اسفند) انجام خواهد شد، تور مغناطیسی ۳۰۰ متری به فضا پرتاب می‌شود؛ پس از پر شدن تور از زباله‌های فضایی، فضاپیمای کشنده تور اقدام به بازگشت به جو زمین کرده و زباله‌ها در حرارت جو نابود خواهند شد.

در صورت انجام موفق مرحله نخست، در دور بعدی تور مغناطیسی به طول ۴۸۲ متر برای شکار زبالهها به فضا پرتاب خواهد شد.