به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که اگرچه به صورت استعاری گفته می شود حسادت تلخ است اما حس حسادت واقعا موجب بروز مزه ترش و تلخ نمی شود.

در این بررسی روانشناسان حس هایی را مورد بررسی قرار دادند که در استعاره های روزمره به کار می رود. مردم این موضوعات را به معنای واقعی کلمه در استخوانهای خود حس می کنند و دریافتند عشق درک حسی فرد را تغییر می دهد.

" کای کین چان " مجری این تحقیقات از دانشگاه رادبوند نایمیخن هلند گفت: " ما همیشه می گوییم عشق شیرین است و فکر کردیم ببینیم آیا این مزه در عشق نهفته است یا خیر. "

چان و همکارانش سه آزمایش را بر روی ۱۹۷ دانشجو در دانشگاه ملی سنگاپور انجام دادند.

در ۲ آزمایش نخست محققان از دانشجویان خواستند تجربه خود را در مورد یک عشق رومانتیک، یا حسادت و یا در مورد یک موضوع خنثی بنویسند.

سپس از دانشجویان خواستند آدامس ترش و شیرین یا شکلات تلخ و شیرین را مزه کنند.

دانشجویان مزه ها را با شیرین، ترش و تلخ رتبه بندی کردند. آنهایی که تجربه عشقی خود را نوشته بودند شکلات ها را شیرین تر از آنهایی توصیف کردند که در مورد تجربه حسادت یا خنثی خود نوشته بودند.

به گفته این دانش پژوهان نوشتن در مورد حسادت هیچ تاثیری در دسته بندی مزه تلخی نداشت.

محققان از ۹۳ دانشجوی دیگر خواستند تا آب مقطر را مزه کنند. به آنها گفته شد این یک نوشیدنی جدید است و آنها باید شیرینی، ترشی و تلخی آن را دسته بندی کنند، عشق موجب شد مزه آب برای برخی از داوطلبان شیرین تر باشد در حالی که حسادت مزه آب را تغییر نداد.