به گزارش برنا، به دلیل تخلف مدیر سینما آزادی از آییننامه شورای صنفی نمایش و اکران بیش از پنج فیلم در پنج سالن پردیس سینمایی آزادی، این سینما از اکران فیلمهای سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی و "پایاننامه" به کارگردانی حامد کلاهداری منع شده است.

این در حالی است، که هنوز حکمی مکتوب در این ارتباط از اداره نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دست رضا سعیدی‌پور مدیر پردیس سینمایی آزادی نرسیده است، این سینما با دو فیلم مذکور قرارداد اکران دارد و علاوه بر اطلاع‌رسانی در سایت سینما آزادی درباره آغاز اکران این دو اثر از چهارم اردیبهشت ماه، تنظیم جدول اکران فیلم‌ها و پخش آنونس این دو فیلم، پیش فروش بلیط ‌های " پایان‌نامه " و " جرم " نیز در سینما آزادی آغاز شده است.

تصمیم اتخاذ شده در صورتی که اجرایی شود، علاوه بر ایجاد بیاعتمادی میان مخاطبان سینما آزادی که غالبا مخاطبان خاص سینما هستند، تهیهکنندگان و پخشکنندگان این دو اثر را نیز متضرر میکند.