به گزارش افکارنیوز، روزنامه جمهوری اسلامی امروز شنبه ۰۳/۱۲ / ۹۲ در بخش جهت اطلاع خود نوشت: وجود بعضی تعابیر نامناسب در مجموعه تلویزیونی " دوران کهن " در مورد بختیاری‌ها، بنگاه سخن پراکنی بی‌بی سی را به تکاپو انداخت تا این موضوع را دستاویزی برای دامن زدن به قوم گرائی در ایران نماید.

تلویزیون بی‌بی سی در برنامه‌ای که دیروز به همین مناسبت ترتیب داد با افرادی از ایرانیان مقیم انگلیس، آمریکا و فرانسه درباره این موضوع گفتگو کرد.

جالب توجه اینکه این افراد در اظهارات خود مطالب دلخواه مجری تلویزیون بی‌بی سی را نمی‌گفتند ولی وی تلاش می‌کرد آنها رابه گفتن مطالب مورد نظر خود وادار نماید و از زبان آنها چنین وانمود کند که نظام جمهوری اسلامی ایران اقوام ایرانی را مورد اهانت و تحقیر قرار می‌دهد!

غافل از اینکه مردم ایران از اقوام مختلف به نظام جمهوری اسلامی وفادارندو به درستی میدانند که غفلت یک فیلم نامه نویس را نه به حساب تلویزیون میتوان گذاشت و نه مسئولین کشور. بدین ترتیب، بیبی سی با چنین برنامه هائی، در واقع آب در هاون میکوبد.