به گزارش افکارنیوز، در جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران که صبح یکشنبه ۴ اسفند در تالار استاد امیرخانی برگزار شد، نمایندگان دوازده صنف هنری، هیئت رئیسه شورای عالی و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران را انتخاب کردند.

در این جلسه که با حضور نمایندگان انجمن‌های دوازده گانه هنری شامل خانه‌ تئاتر، خانه‌ موسیقی، خانه‌ ‌سینما، انجمن نقاشان ایران، انجمن طراحان گرافیک ایران، انجمن مجسمه سازان ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن شاعران ایران، انجمن عکاسان ایران، انجمن تصویرگران ایران، انجمن هنرمندان سفال و سرامیک، جامعه‌ مهندسان معمار ایران و سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد، محمد سریر به عنوان رئیس شورای عالی، عزت‌الله انتظامی به عنوان نایب رئیس شورای عالی، طاهر شیخ الحکما به عنوان خزانه ‌دار و فاطمه راکعی به عنوان دبیر شورای عالی خانه هنرمندان ایران انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه پس از بحثو بررسی، حاضران به اتفاق آرا مجید سرسنگی را در سمت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ابقا کردند.

پیش از این غلامحسین امیرخانی ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران را بر عهده داشت که در این دوره به علت مشاغل هنری و سفرهای مربوط به جشنوارههای خوشنویسی از سمت خود کنارهگیری کرد. این استاد برجسته خوشنویسی کشور بیش از یک دهه ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران را بر عهده داشت