به گزارش افکارنیوز، یک شرکت مشاوره در آمریکا پیش بینی کرده است که آب و هوای گرم تر موجب بروز جرایم بیشتر از جمله افزایش موارد قتل و تجاوز می شود.

این شرکت مدعی است هزینه های اجتماعی تغییرات اقلیم می تواند فقط در آمریکا به ۱۱۵ میلیارد دلار برسد.

در گزارش ماتیو رانسون از شرکت Abt Associates آمده است تا پایان قرن جاری تغییرات اقلیم مسئول ۲۲ هزار قتل و ۱۸۰ هزار مورد تجاوز اضافی خواهد بود.

وی که از سال ۲۰۱۰ به بررسی داده های جرایم و اطلاعات هواشناسی پرداخته است، بر این عقیده است که هوای گرم تر موجب ۱.۲ میلیون حمله سخت، ۲.۳ میلیون یورش، ۲۶۰ هزار سرقت، ۱.۳ میلیون سرقت از منازل و همچنین ۵۸۰ هزار مورد سرقت خودرو خواهد شد.

این پژوهشگر در این مطالعه که نتایج آن در نشریه اقتصاد و مدیریت زیست محیطی اعلام شده تعداد جرایم را مقایسه و نتایج بررسی های خود بر اساس پیش بینی افزایش دمای زمین منتشر کرده است.

وی دریافت گرمای جهانی می تواند به معنای افزایش دو درصدی در قتل و سه درصدی در تجاوز باشد.

بر اساس محاسبات رنسون هزینه های اجتماعی افزایش جرایم پیش بینی شده بین ۳۸ میلیارد دلار و ۱۱۵ میلیارد خواهد بود.

وی افزود: در حالی که ممکن است یک درصد از سه درصد افزایش در یک نوع خاص از جرایم خیلی محتمل نباشد اما همین میزان احتمالا تاثیری زیادی برروی زندگی مردم و هزینه های اجرای قانون دارد.

به گفته وی تغییرات اقلیم زندگی ما را در گستره مختلفی از شیوه ها از جمله میزان آب مورد نیاز برای کشاورزی تحت تاثیر قرار می دهد.

تحقیقات وی شامل بررسی آمار جرایم و داده های جوی ۳۰ بخش در آمریکاست و وی نتیجه گیری کرده که میزان جرایم برای اغلب قانون شکنی ها تا سال ۲۰۹۰ بین ۱.۵ تا ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این مطالعه می گوید احتمالا طی قرن آینده شاهد افزایش چهار درصدی فوری و دائمی در اندازه نیروی پلیس آمریکا برای جبران افزایش جرایم مرتبط با اقلیم در قتل، دزدی و سرقت از خودرو خواهیم بود.