در مراسمي كه با حضور دكتر كرمي قائم مقام معاونت سيما،دكتر رضا پورحسين و مديران و برنامه سازان شبكه آموزش برگزار شد، از خدمات دكتر رضا پورحسين مدير سابق شبكه آموزش قدرداني و محمدمهدي قاسمي به عنوان مدير جديد شبكه آموزش سيما معرفي شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه آموش سیما، دکتر کرمی قائم مقام معاون سیما با اشاره به خدمات دکتر رضا پورحسین طی مدتی که در شبکه آموزش مشغول بوده است، گفت: با مدیریت آگاهانه، باسابقه و حسن خلق دکتر پورحسین شبکه آموزش احیاء شد و یک شبکه متولد شد.

وی افزود: افق خوبی در شبکه آموزش ترسیم شده است و گامهای پیشرفت آن قابل توجه است و برنامه های آن در چارچوب کلی است و می توان گفت که این شبکه دارای ظرفیت بسیار بالایی است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، دکتر کرمی، دکتر محمدمهدی قاسمی را فردی باسابقه و آشنا با رسانه معرفی کرد که با مدیریت وی، شاهد اهتمام بیشتر و خلاقیت و نوآوری و انتخاب درست با حفظ نگاه آموزشی و تعلیمی در پیشرفت طرح ها و برنامه های شبکه آموزش باشیم.

به گزارش روابط عمومی شبکه آموزش سیما، محمدمهدی قاسمی با حکم علی دارابی، معاون رئیس سازمان در امور سیما به عنوان مدیر جدید شبکه آموزش سیما منصوب شد.

در بخشی ازحکم محمد مهدی قاسمی آمده است: آموزش، پایه و اصل بنیادین رشد، توسعه و پیشرفت درعصر کنونی درجوامع انسانی است. ایجاد فرصت برابر آموزشی به منظور ارتقاء دانش و بینش عمومی مخاطبان و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و زندگی، راهبرد اصلی حاکم برشبکه آموزش است.

اهتمام بایسته به اولویت‌های موضوعی شبکه به ترتیب علمی، فنی، اجتماعی، فرهنگی و رعایت و تقدم رویکردها براساس آموزشی، اطلاعاتی، ارشادی، تبلیغی و سرگرمی؛ تعامل سازنده، موثر و مستمر با نهادها و مراکزآموزشی، علمی و مهارتی؛ اهتمام بایسته به نوجوانان و جوانان و طراحی برنامه‌های ویژه آموزشی و مهارت‌های لازم درحوزه هویت‌یابی‌، اشتغال، ازدواج و کارآموزی آنان؛ اهتمام بایسته به تعلیم و تربیت اسلامی، آموزش و مشاوره برای خانواده‌ها و زوج های جوان؛ تهیه و تدوین برنامه جامع شبکه برای پنج سال آینده با بهره گیری از آراء و دیدگاه های صاحب نظران و … ازجمله وظایف و اولویت‌های مدیرجدید شبکه آموزش سیما است.

دکترمحمد مهدي قاسمي متخصص اعصاب و روان از دانشگاه شهيد بهشتي است که تا به حال مدير راديو سلامت، مديرو قائم مقام شوراي سياست گذاري سلامت، مشاورسلامت معاون امور مجلس و استانها و مشاور رئيس سازمان صدا و سيما درامورجوانان را درکارنامه خود دارد.