در اين مراسم دکتر فروغ اعظم سوفالي - رييس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي اراک - گفت: در زمينه شعر و ادبيات فارسي شاعراني داريم که مايه افتخار کشور ايران هستند، شاعراني مثل مولوي، حافظ و سعدي و ... و اين شاعران جايگاهي بس رفيع در کشور ايران و همچنين در جهان دارند. دانشجويان ما بايد اين افتخارات را بشناسند و مانند سرمايههاي ملي آنان را ارزشمند بدارند.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر دادبه - استاد دانشگاه - هم در این مراسم گفت: با درایتی که بر حافظ دارم، اعتبار کسب کردم و اگر حافظ نبود، سعدی بود؛ ولی اگر سعدی نبود، حافظ هم نمی‌بود.

او در ادامه بیان کرد: در کشور اطلاعات در مورد شاعران و نویسندگان ایران‌زمین بسیار کم است و این بی‌اطلاعی است که باعثمی‌شود اطلاعات نادرست در اختیار همگان قرار گیرد. حال ما با این اطلاعات می‌خواهیم جلو تهاجم فرهنگی را بگیریم، نمی‌دانم معلم‌ها چه می‌کنند، در آن زمان‌ها ما با معلم هماورد بودیم و معلم‌ها هم با ذوق و علاقه دانش‌آموزان را تربیت می‌کردند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در ۶۰-۵۰ سال اخیر این سعدی است که ورد زبان‌ها بوده و نه این‌که حافظ فراموش شده باشد. همه شاعران ما متفکر و فیلسوف و حکیم بوده‌اند و نگران آینده و وضع موجود؛ اما شاید سعدی این مقوله را بیش‌تر نمایان کرده که همان مدینه فاضله سعدی است که افلاطون و ابن ‌سینا با یک روش کلاسیک این آرمان‌شهر را توصیف کرده‌اند. سعدی بدون تردید با هدف آرمان‌شهر‌سازی و نشان دادن وضع شهر وارد میدان شده و بوستان و گلستان او در خدمت این مسأله بوده است.

دادبه در پايان گفت: يکي از کارهايي که غزل ميکند، در خدمت آرمانشهر است و توصيف زندگي عاشق و تعليم زندگي عاشقانه و تصويري دلپذير از آن که در غزلهاي سعدي از وصال تا هجران و غم تا شادي را دربر ميگيرد و سعدي در آرمانشهر اينها را تدارک ميبيند و اگر آرمانشهر اينطور باشد، به راستي که زندگي گلستان است.