به گزارش افکارنیوز، در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران بخش زیادی از بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب را دانش‌آموزانی از مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل می‌دهند که به صورت گروهی و از سوی مدرسه‌ها برای بازدید به نمایشگاه کتاب تهران آورده می‌شوند.

این گروه‌ها در لباس‌هایی شبیه به هم و به صورت دسته‌یی و همراه معلمان خود از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کنند اما بازدید این دانش‌آموزان که با شوق و انرژی به نمایشگاه کتاب آورده می‌شوند فقط به بخش ناشران آموزشی محدود می‌شود؛ بخشی که در آن تنها کتاب‌های کمک‌درسی، کنکور و آموزش زبان انگلیسی ارائه می‌شود.

این دانشآموزها در بخش کودک و نوجوان هم دیده نمیشوند گویا معلمان آنها هم نمایشگاه کتاب را یک فروشگاه بزرگ میدانند که دانشآموزان میتوانند کتابهای کمکدرسی خود را با تخفیف تهیه کنند. متاسفانه این طرز تلقی در سیستم آموزشی ما و همچنین در تفکر معلمان ما به کتابخوانی آسیب زده است. این در حالی است که فرهنگ کتابخوانی باید در سنین پایین در بچهها نهادینه شود تا در آینده آنها همچنان علاقهمند به کتاب بمانند اما متاسفانه نه تنها در سیستم آموزشی ما کتابخوانی و مطالعه ارزشی ندارد بلکه با ترویج کتابهای کمکآموزشی و پررنگ کردن بحث کنکور، مطالعه کتابهای غیردرسی نوعی اتلاف وقت تلقی میشود.