به گزارش افکارنیوز، دانشجویان دانشگاه لستر اصول علمی در داستان‌های عامیانه را مورد بررسی قرار دادند؛ در یکی از این مطالعات، «استفان لیولین» با انجام محاسباتی، تعداد دروغ‌هایی که منجر به شکسته شدن گردن پینوکیو می‌شود را مورد بررسی قرار داد.

در داستان اصلی که در سال ۱۸۸۳ توسط «کارلو کلودی» نویسنده ایتالیایی نوشته شد، «پینوکیو» تنها سه بار دروغ می‌گوید، اما در کارتونی که بر اساس این داستان ساخته شد، بینی عروسک چوبی با هربار دروغ بلندتر می‌شود.

محاسبات صورت گرفته توسط «لیولین» نشان می‌دهد، وزن سر پینوکیو ۴.۱۸ کیلوگرم و بینی با طول اولیه ۲.۵ سانتی‌متر حدود ۶ گرم است.

زمانیکه بینی ۱۴۰ متر رشد کند، نیروی وارده باعثخم شدن و شکستن گردن می‌شود.

اگر طول بینی با هر دروغ دو برابر شود، پس از ۱۳ دروغ سنگینی بینی باعثخم شدن سر و درنتیجه شکسته شدن گردن می‌شود.

نتایج این مطالعه در مجله Interdisciplinary Science Topics منتشر شده است.