به گزارش افکارنیوز، بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی هشتمین روز خود را سپری می کند که تخلفات موجب شده سه غرفه در بخش بین الملل تعطیل شود.

همانگونه که علیرضا ربانی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرده بود تخلفاتی از این دوره نمایشگاه در بخش بین الملل مشاهده شده است.

تا روز گذشته سه غرفه در بخش بین الملل به تعطیلی رسید چرا که یکی از آنها الزویر ماهیتاً شرکت هلندی است اما کار چندملیتی انجام میدهد که به دلیل عرضه و فروش کتابهای تکثیرشده غیرمجاز (افست) با این مورد اتهامی هیأت رسیدگی به تخلفات وارد شور شد که درنهایت شرکت مذکور علیرغم ضوابط ابلاغی از جمله آییننامه ثبتنام موزعان ایرانی در بخش بینالملل که براساس ماده ۷ آن عرضه هرگونه کتب چاپی (افست) شده و یا الکترونیک بدون رایت از سوی ناشران اصلی در سالنهای بخش بینالملل ممنوع است و غرفهداران متعهد میشوند از عرضه و فروش آنها اعم از اینکه در نمایشگاه در معرض نمایش باشد یا نه، خودداری نمایند. اما تخلف ناشر دوم که یک ناشر انگلیسی قلابی شمرده می شود فروش عناوین آثار است و اما ناشر و غرفه متخلف سوم همان انتشارات امریکایی است که بر خلاف ضوابط نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.