به گزارش افکارنیوز، در این تحقیقات تاثیر ترتیب سنی خواهر و برادران بر آرزوهای آنان مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات پیشین در کشورهای نروژ، دانمارک و هلند نشان داده بود که احتمال دستیابی فرزندان اول به سطوح بالای تحصیلی بیشتر است، اما تحقیقات جدید نشان داد دلیل این امر می‌تواند انگیزه‌های جاه طلبانه‌تر فرزند اول باشد.

ترتیب سنی خواهر و برادرها، آرزوهای آموزشی و میزان دستیابی به آرزوها در هزار و ۵۰۳ گروه خواهر و برادر و سه هزار و ۵۳۲ شخص مورد بررسی قرار گرفت. این جامعه آماری از مرکز آمار و مطالعات خانوار انگلستان انتخاب شده بود.

یافته‌های این تحقیقات نشان داد: فرزند اول خانواده به دلیل جاه طلب بودن، موفق‌تر از دیگر فرزندان است. محققان با در نظر گرفتن سطح تحصیلات و شغل والدین پی بردند که احتمال دستیابی فرزندان اول به آرزوهای تحصیلی ۷ درصد بیشتر از کودکان بعدی است. دختران، ۱۳ درصد بیشتر از پسران جاه طلب هستند.

احتمال حضور فرزندان اول در سطوح بالای تحصیلی ۱۶ درصد بیشتر است و همچنین احتمال دستیابی دختران به سطوح بالای تحصیلی ۴ درصد بیشتر از پسران است.

این تحقیقات در مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه اسکس انگلستان صورت پذیرفته است.