در شرایطی که با حرکت فرهنگی مانند ارسال و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره روبرو هستیم، نمی توان برای مقابله با آن از روشهای فیزیکی استفاده کرد.

محمدعلی الستی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی فرایندهایی که در قالب فعالیتهای بشری صورت می گیرد باید به وسیله فرایندهای هم بعد خود خنثی شوند، گفت: در شرایطی که با حرکت فرهنگی مانند ارسال و پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره روبرو هستیم، نمی توان برای مقابله با آن از روشهای فیزیکی استفاده کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید این موقعیتها را به فرصت تبدیل کرد و قوی تر از گذشته در عرصه فرهنگ ظاهر شد تصریح کرد: زمانی که سطح کیفی آثار فرهنگی را بالا ببریم آن زمان یک رقابت اصولی که تاثیرگذاری عمیق وگسترده دارد شکل می گیرد. ما باید با ارتقا کیفی و توسعه کمی برنامه ها رقابت شایسته ای با شبکه های ماهواره ای داشته باشیم و بدانیم برخوردهای فیزیکی تاثیر دارازمدت نخواهد داشت.

الستی با اشاره به محدودیتهای سایر کشورها در خصوص برخورد با شبکه های ماهواره ای گفت: نوع برخوردها در کشورهای مختلف متفاوت است، در بسیاری از کشورها نیز مممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای وجود دارد اما از سوی دیگر رقابتی اصولی در سایر نهادهای فرهنگیشان وجود دارد. در حال حاضر نوعی تک صدایی در برنامه های فرهنگی ما وجود دارد. این تک صدایی روحیه رقابت را از ما گرفته است. در بسیاری از فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی ما به اصطلاح آب بسته می شود که علت اصلی این بی کیفیتی این احساس بی رقیب بودن است. برای مقابله با آنچه که تهاجم فرهنگی و یا جنگ نرم نامیده می شود باید برنامه هایی تهیه کنیم که در عرصه رقابت مخاطب ما انتخابشان کند. در واقع باید هوشیار باشیم که اگر سطح کارهایمان را ارتقاء ندهیم بیننده را از دست داده ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صدا و سیما توانایی مقابله با این شبکه ها را دارد گفت: هر رسانه ای چارچوب ها و خط قرمزهای ویژه خود را دارد. ما نباید به محدویتهایی که در مقابل این شبکه ها داریم توجه کنیم. تاکید ما برروی نقاط قوت و امکانات خودمان باید باشد. بالاخره ما در یک سری موارد از آنها جلوتر هستیم و مزیتهای رقابتی داریم.

اما مشکل اصلی اینجا است که این حس رقابت شکل نگرفته است. ما در این زمینه نیاز به " جهاد فرهنگی " داریم. مگر در زمانی که می جنگیدیم از لحاظ امکانات با دشمن برابر بودیم. در آن زمان کشور با تحریم روبرو بود، از طرفی به دشمنان ما کمک نیز می شد. آیا ما باید تسلیم می شدیم. در اینجا منظور من از جهاد برخوردهای انتظامی نیست بلکه جهاد در عرصه فرهنگ است.

الستی ادامه داد: نظام اخلاقی حمایت کننده ماست. زمانی که بچه های ما در حال تماشای شبکه های داخلی هستند خیال ما راحت است اما در هنگام تماشای شبکه های فرهنگی همیشه این دغدغه را داریم که نکند با تصویری روبرو شوند که با ارزشهای جامعه ما همخوانی نداشته باشد. از طرف دیگر نهادهای فرهنگی ما باید ماهیت این شبکه ها را روشن کنند و با روشن گری تهی بودن این شبکه ها را به مخاطب نشان دهد.

شبکه مانند فارسی وان سریالهای کلیشه ای که ابتذال را به اوج می رساند پخش می کند. برنامه هایی که بسیاری از تابوها را در جامعه ما فرو ریخت و تاثیرات محتوایی فاجعه باری داشت. این را باید به بیننده منتقل کرد که در انتخاب کانال دقت بیشتری کند.