به گزارش آینده كیهان نوشت : برنامه هفت جمعه گذشته، بار دیگر به برخی از سینماگران مسئله دار مجال طرح وعرض اندام داد.

در برنامه یاد شده، علیرضا داوودنژاد که چندی پیش از طریق برنامه هفت و یک شبکه رادیویی، به عنوان وکیل مدافع فیلم ساز مجرم، جعفر پناهی، ظاهر شده بود، در قالب گزارشی، از خالی بودن جای برخی سینماگران - بخوانید سینماگران معاند - در شب کارگردانان گله کرد!

همچنین در گزارش مذکور، گفته های ناصر تقوایی فیلم ساز معاند با انقلاب و نظام پخش شد.
تقوایی در دوران فتنه، در گفت وگو با رادیو ضدانقلابی «زمانه»، جمهوری اسلامی ایران را عامل تعطیل سینمای ایران معرفی کرد!
در برنامه هفت همچنین، علی معلم مدیر مسئول نشریه زرد «دنیای تصویر» و مشاور فرهنگی(!) شیخ ساده لوح و یکی از سران فتنه، به دفاع از مسعود کیمیایی و حمله به یکی از سینماگران ارزشی پرداخت!
جالب این است، در حالی که فیلم جرم بر اکران سینماها قرار دارد، برنامه هفت پرسش نظرسنجی پیامکی خود را به انتخاب بهترین فیلم کیمیایی اختصاص داد و با او و پسرش گفت وگو کرد.
مسعود كیمیایی، در پایان بندی یكی از فیلم های خود، به تجلیل از فتنه گران و عمله خیابانی فتنه ماسونی ۸۸ پرداخته بود.