به گزارش جام جم آنلاين در اينجا چند جمله از نويسندگان و شخصيتهاي جهان را دربارهي شخصيت زن و مردم ميتوانيد بخوانيد.

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است، به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است. میشله

زن تاج سر آفرینش است، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است. گوته

- تمدن چیست؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است. امرسون

- زن خودش را خوشگل میکند چون خوب فهمیده که چشم مرد تکامل یافته تر از عقل اوست. دوریس ری

- هر زنی از سر هر مردی زیاد است. ژان پل سارتر

- مردها جنگ را دوست دارند چون بخاطر جنگ ظاهری جدی پیدا میکنند و این تنها چیزی است که نمی‌گذارد زنها به آنها بخندند. جان رابرت فاولز

- خداوند مردان را نیرومندتر آفریده است ' اما نه لزوما باهوشتر. او به زنان فراست و زنانگی داده است و اگر این دو با هم خوب بکار روند میتواند مغز هر مردی را که تا بحال دیده ام مختل کند. فرا فاوست

- زنان از مردان عاقلترند. چون که کمتر میدانند و بیشتر می‌فهمند. جیمز تربر

- یک مرد عبارت است از همه‌ی ادا و اطوارهای گذشته و امروزش. الکسی کارلایل

- اگر زنان در مورد شخصیت مردان کمی نکته سنج باشند، هیچگاه تن به ازدواج نخواهند داد. جورج برنارد شاو

- عوض کردن شوهر فقط عوض کردن مشکل است. کاتلین نوریس

- مرد نثر آفرینش است و زن شعر آن. ناپلئون

- هر زنی برای شناخت مردان کافیست یکی از آنها را خوب بشناسد. ولی یک مرد حتی اگر با تمام زنها آشنا باشد یکی از آنها را هم خوب نمی شناسد. هلن رولند

- در طول تاریخ نمی توانید مردی را بیابید که اسیر زن نشده باشد. ضرب المثل هندی

- مادرم به من گفت: تنها دلیل وجود مردها برای چمن زنی و پنچر گیری اتومبیل است. تیم آلن

- افکار مردان اوج می‌گیرد و بالا میرود، همسطح زنانی که با آنها معاشرت می‌کنند. الکساندر دوما

- بهترین مردان بزرگ همواره بدترین شوهرانند. کریستوفر مارلو

- چرا مردان زنان باهوش را دوست دارند؟ بخاطر اینکه دو قطب غیر همنام همدیگر را می ربایند. کتی لت

- او(مرد) مانند خروسی بود که تصور میکرد خورشید به این دلیل طلوع میکند که قوقو لی قوقوی او را بشنود. جورج الیوت

- من خواهان سه چیز در یک مرد هستم: ملاحت – شجاعت – و بلاهت. دوروتی پارکر

-عاقلترین مردان دچار اشتباه شدهاند و زنان آنها را فریفتهاند ولی همچنان ادعا میکنند که زن عاقل نیست. جان میلتون