"جمشید مظفری" کارشناس مسئول اسناد تاریخی کتابخانه مجلس خبر از خرید اسناد نفیس و ارزشمند تاریخی دارد.

به گزارش خانه ملت، وی گفت: به تازگی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی چندین مجموعه نفیس و ارزشمند از اسناد تاریخی و قدیمی را خریداری کرده است.

مظفری اضافه کرد: به اهتمام ریاست کتابخانه مجلس و اعضای کمیته ارزیابی اسناد تاریخی چندین مجموعه نفیس و ارزشمند از اسناد تاریخی و قدیمی شامل اسناد مربوط به میرزا نصرالله شیخ الاسلامی زنجانی در دوره‌های تاریخی فتح‌علی شاه قاجار، مظفرالدین شاه قاجار، محمدشاه قاجار، احمدشاه قاجار، در موضوعات مصالحه‌نامه، مبایعه‌نامه و اسناد مالی به تعداد ۳۲۵ برگ سند، اسناد خانوادگی، سیاسی و مالی سرلشگر خدایارخان مباشر رضا شاه، مجموعه اسناد تجاری مربوط به زمان احمدشاه و رضاشاه به انضمام یک فقره فرمان ناصرالدین شاه به مجموعه اسناد مرکز اسناد کتابخانه مجلس افزوده شد.

وی در ادامه افزود: این مجموعه اسناد به زودی توسط کارشناسان مرکز اسناد فهرستنویسی و در اختیار محققان قرار خواهدگرفت. شایان ذکر است شورای ارزیابی اسناد در طی دو سال گذشته اسناد ارزشمند فراوانی را به آرشیو مجلس افزوده است.