زهرا مبینی، مدرس نجوم از وقوع خسوف کامل در ایران خبر داد و گفت: این گرفتگی از ساعت ۲۲ شب آغاز و تا ساعت ۳:۳۱ صبح پایان می پذیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی با بیان اینکه ساعت ۲۲:۴۲ روز ۲۵ خرداد شاهد میانه ماه گرفتگی در آسمان شب خواهیم بود اظهار داشت: در این ساعت ماه به نزدیکترین فاصله خود با مرکز سایه زمین می رسد و درخشندگی سایه این ماه ۶۹/۱ + است.
وي ساعت ۱:۳۲ را پايان گرفت ماه دانست و عنوان كرد: در اين ساعت ماه به دورترين سايه از زمين خواهد رسيد.