مسعود فراستی در خلال نقد فیلم در برنامه "هفت" به شدت، به فیلم مستند محسن مخلباف حمله کرد.

به گزارش " انتخاب "؛ وی در مورد فیلم مستند مخملباف گفت: این فیلم که در مورد سبزها ساخته است، به شدت شلخته، بی در و پیکر، و نغز غرض بود

وی افزود: اصلا معلوم نبود این فیلم چه تفکری پشتش است؟