مرتضي شعباني كه مدت سه سال مديريت موسسه روايت فتح را به عهده داشت به دليل آن چه همكاران وي آن را جدا شدن از حركت اصيل اين موسسه در خصوص ساخت فيلمهاي مستند و آثار فاخر دفاع مقدس ميدانند از سمت خود استعفا كرده است

به گزارش ایسنا، علی‌محمدی مدیر روابط عمومی موسسه بنیاد روایت فتح اعلام کرده تا دو هفته آینده مدیر جدید روایت فتح توسط جواد جباری مشخص می‌شود.

براساس این خبر، محمدعلی شعبانی مستند ساز و یکی از اعضای گروه روایت فتح نیز طی گفت‌وگویی از استعفای «مرتضی شعبانی» از سمت مدیریت موسسه روایت فتح به دلیل اعمال سیاست‌های غیر تخصصی و حضور افرادی غیرمتخصص در این مجموعه خبر داد.

او گفت: مرتضي شعباني به اين دليل كه مجموعه روايت فتح توسط مديران براي اعمال سليقههاي غير تخصصي و انجام سفارشهاي گوناگون از نهادهاي مختلف تحت فشار بود از اين سمت استعفا كرده است، زيرا وي معتقد است در حال حاضر روايت فتح تنها به يك موسسه سفارش پذير از طرف نهادهاي مختلف تبديل شده است.