صحبت​های مسعود فراستی و فریدون جیرانی در مورد شخصیت​های منفی فیلم پایان نامه در برنامه هفت با واکنش حامد کلاهداری کارگردان این فیلم مواجه شد.

به گزارش خبرآنلاین، در بخشی از نقد فیلم «پایان نامه» مسعود فراستی از ضعیف بودن شخصیت​های بد داستان صحبت کرد. او گفت که این شخصیت​ها ضعیف پرداخت شده​اند و مثلا شخصیتی که از لندن آمده چیزی را در فیلم عوض نمی​کند و ضعف​های زیادی از این نظر متوجه فیلم است.

فریدون جیرانی هم خطاب به مسعود فراستی با لحن خاصی گفت: «البته در یک جایی از فیلم همین شخصیت دستش را می​خاراند.»

این گفته جیرانی و لحن او به مذاق کارگردان «پایان نامه» خوش نیامد و با اعتراض او مواجه شد. حامد کلاهداری گفت که قرار نیست ما را مسخره یا به ما توهین کنید.

مجری برنامه هفت هم گفت که ما اصلا قصد توهین کردن به تو را نداریم.