به گزارشافکارنیوز،سلام … اطلاعیه مهم *** خواهران و برادران ولایی … یک محصول فرهنگی با مضمون ** اگر به عیادت میرفتم چه میگفتم** در حال تولید است … در صورتی که تمایل به حضور در این بسته فرهنگی که هدیه ایی است برای حضرت آقا.. لطفا به سرعت عکس هایی از خودتان یا سوژه مورد نظر با کلید واژهای عشق به ولایت …و یا همانند عکس فوق به ایمیل زیر ارسال کنید …به طور مثال: در دست داشتن عکس حضرت آقا …مهلت ارسال فقط تا فردا … لطفا اطلاع رسانی کنید … این حضور یعنی سیل عاشقان ولایت … یا علی … الهام چرخنده