خبرنامه دانشجویان ایران:
ایسنا که زیر نظر جهاد دانشگاهی کشور فعالیت می کند امروز طی خبری به فاطمه معتمد آریا، بازیگر منتسب به جریان فتنه که پس از حوادثانتخابات ۸۸ خبری از وی در رسانه های رسمی کشور نبود و برخی منابع از ممنوع الخروج شدن وی خبر داده بودند وجاهت قانونی بخشید.

این خبرگزاری امروز یکشنبه در صفحه فرهنگ و هنر خود خبری مبنی بر سفیر مهر شدن معتمد آریا منتشر کرد؛ این در حالی است که هیچ کدام از خبرگزاری های مطرح کشور به این خبر نه چندان مهم نپرداخته اند اما خبرگزاری ایسنا نه تنها این خبر را در خروجی سایت خود درج کرده بلکه با وی مصاحبه ای نیز ترتیب داده است.به گزارش عصر امروز فاطمه معتمد آریا در سال های گذشته بارها با شرکت در برنامه هایی مانند دفاع از حقوق زنان و کودکان و همچنین شرکت در میزگردهای بین المللی سینما به عنوان نماینده ایران، آن هم با ظاهری نه چندان مناسب شان نمایندگی مردم ایران، بارها و بارها نوع نگاه خود را به مقوله دین و فرهنگ دینی نشان داده است.

معتمد آریا کسی است که به راحتی در مجالس بین المللی کشف حجاب می کند و علیه عدم وجود آزادی گسترده روابط بین زن ومرد در فیلم های ایرانی ابراز ناراحتی شدید می کند.

وی پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ با دستبندی سبز و البته ظاهری بی حجاب در حمایت از فتنه گران در جشنواره کن حضور پیدا کرد.