به گزارش افکارنیوز، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در خصوص برنامه‌ریزی برای تداوم جریان سینمای کودک از سوی مدیریت سینما گفت: سال گذشته در اولین روزهای مدیریتم با جشنواره کودک مواجه شدم و یکی از بزرگترین دغدغه‌ها بازگرداندن کارگردان‌های شاخص سینمای کودک به جریان تولید بود که بلافاصله این کار از سوی مهندس جعفری‌جلوه و مجموعه مدیریت بنیاد سینمایی انجام شد و در طول یکسال بیش از ۱۴ فیلم سینمایی کودک و نوجوان ساخته شد که همین موضوع را می‌توانیم نشان دهنده احیای سینمای کودک و نوجوان بدانیم.

وی افزود: ما به این موضوع اعتقاد داریم که اگر می‌خواهیم خانواده‌ها به سینما بروند حتما باید در سهمی برای سینمای کودک و نوجوان قایل باشیم و در برنامه‌ریزی‌های کلان ما این سینما نقش بسیار مهمی دارد.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: همانطور که با یک برنامه‌ریزی مناسب در طول یکسال ۱۴ فیلم سینمایی مرتبط با کودک نوجوان ساخته شد که درصد قابل توجهی از آنها برای کودک بودند، قطعا این موضوع ادامه خواهد داشت و مجموعه مدیریت فارابی بدون متوقف کردن برنامه‌های اجرایی خود همچنان این روند را ادامه خواهند داد تا چراغ جشنواره کودک و سینمای کودک و نوجوان روشن بماند.

ایوبی خاطرنشان کرد: در روزهای ابتدایی حضور ما در سازمان سینمایی بحث‌هایی مطرح بود که جشنواره کودک به صورت دوسالانه برگزار شود اما پس از مطالعاتی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که با توجه به رونق بوجود آمده در سینمای کودک، سالانه برگزار شدن جشنواره فیلم کودک ضروری است چرا که سینمای ایران توانایی تولید ۱۴ فیلم کودک در یکسال را دارد، درحالیکه بسیاری از کشورهای منطقه شاید در طول یکسال ۲ فیلم تولید کنند.

معاون وزیر ارشاد در خاتمه اظهار داشت:بنابراین با توجه به بازگشت رونق تولید در سینمای کودک و نوجوان که در اثر سیاستهای درست فارابی اعمال شده است، جشنواره کودک سالانه برگزار میشود.