به گزارش ابنا ـ، علیرضا نوین، شهردار تبریز اظهار داشت: این دو طرح مدرن و زیبای رفاهی، تفریحی و مذهبی با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و در محدوده شهرک خاوران به عنوان زیرساختهای توسعه این منطقه بعدازظهر امروز با حضور مقامات عالیرتبه استانی و کشوری کلنگزنی خواهد شد.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشخصات این دو پروژه بزرگ مشارکتی افزود: طرح مسجد آبی به عنوان نخستین مسجد آبی جهان با کلیت ۹۰ درصد آب در نما، ستون‌ها، مناره‌ها، گنبد، دیوارها، پله‌ها و دیگر بخش‌های معماری آن و در فضایی به وسعت ۱۲۴ هزار متر مربع با نشانه‌ها و نمادهایی از بهشت و دین مبین اسلام احداثخواهد شد.

وی ابراز داشت: پارک آبی نیز که به عنوان فاز اول بزرگ‌ترین مجموعه رفاهی، تفریحی و خدماتی در شهرک خاوران احداثمی‌شود در فضایی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع ساخته خواهد شد.

نوین در پایان کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مجموعه رفاهی تفریحی و خدماتی پارک آبی خاوران را هزار میلیارد ریال اعلام و اذعان داشت: از این رقم ۱۴۰ میلیارد ریال تنها برای احداثفاز اول مجموعه که پارک آبی را شامل می‌شود هزینه می شود.