به گزارش خبرآنلاین، سنگ قبر این کارگردان در ورشو در لهستان واقع شده و طراحی جالبی دارد. طراحی این سنگ قبر دو دست یک نفر را روی یک پایه سنگی نشان میدهد.این دو دست حالت دستان کارگردانی را به خود گرفتهاند که به صحنه موردنظر خود نگاه میکند تا قاب و زاویه دلخواهش را پیدا کند.