به گزارش افکارنیوز، چنگیز وثوقی مدتی است دچار آسیب از ناحیه پا شده و این روزها در انتظار جراحی دیگری به سر می برد، عنوان کرد: «سه ماه پیش زانوی پای راستم را جراحی کردم و خداروشکر بهتر می توانم راه بروم.

۱۰ آبان هم جراحي ديگري خواهم داشت و بعد از آن هم فيزيوتراپي دارم و بعد از استراحت كوتاهي كه خواهم داشت، اميدوارم بتوانم باز هم در خدمت هنر اين مرز و بوم باشم.